SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ İÇİN KÜRESEL SİNERJİ


Tema:

Türkiye’nin EXPO 2017 Astana teması, ‘Sürdürülebilir Enerji için Küresel Sinerji”dir. Bu sinerjinin bir parçası olan Türkiye; “Enerjinin sürdürülebilirliği adına tüm potansiyelimiz, gücümüz ve vizyonumuz ile bir merkez olarak buradayız”der.
Bir merkez olmanın sorumluluğuyla, insan odaklı yaklaşımı ve barındıran, koruyan, açığa çıkaran, dönüştüren, aktaran ve paylaşan kimlikleri benimsediğini alt temaları ile ortaya koyar.

  


Motto: "Dünya'nın Geleceği için Enerjinin Merkezi: Türkiye"


“Enerji evrenin özüydü; her şey özden gelip öze dönerken, gök kubbenin merkezinde insan vardı. İnsan yüzünü enerjinin kaynağına döndü ve ışığıyla gülümsedi, tıpkı bir günebakan çiçeği gibi…”


Logo:

‘‘Geleceğe güvenle gülümseyebilen, barışçıl, ‘pozitif enerji’mizle…’


Türkiye; EXPO 2017 Astana’da kullanacağı logosunda, “geleceğe güvenle gülümseyebilen, barışçıl ve pozitif enerjiyle dolu bir dünya” mesajı vermek üzere, güneşi ve temiz enerjiyi simgeleyen günebakan çiçeğine yer vermiştir.


Logoda yer alan iç içe geçmiş iki daire, merkezi temsil etmektedir. Bu şekil aynı zamanda, Orta Asya Türklerine ait petrogliflerde güneş damgasıdır.


Logo ayrıca, dışa açılan ok formundaki yaprakları ile insanlığın ve enerjinin merkezden dünyaya dağılımını simgeleştirir.


Odak:
Türkiye; geleceğin enerjisini irdeleyen Expo Astana 2017 buluşmasında Türkiye, enerjinin adil paylaşımı ile dünya barışına sağlanacak katkıya odaklanır.


Enerji yaşamdır. Yaşamın varlığı topraklarımızda 12 bin yıl öncesine uzanır. Anadolu, kadim geçmişi ve coğrafyasıyla her dönem kültürlerin ve doğal zenginliklerin kaynağı olmuş ve enerjinin dönüşümünde öncü bir rol oynamıştır. 

Ülkemiz bugün de geleceğin yaşamını şekillendiren enerjilerin işlenmesine ve geleceğe kazandırılmasına katkı sunan “doğal kavşak” konumundadır.


Türkiye, enerji konusunu konumunun verdiği sorumlulukla ele alır, konsepti, mesajları, tematik içerikleri, etkinlikleri ve sahip olduğu genç nüfusunun sunduğu enerji ile dünya barışının, enerjinin adil paylaşımının, arz güvenliğinin, enerji tasarrufunun ve temiz-yenilenebilir enerjinin önemini vurgular.  


Dünya için enerji üssü olmanın yanı sıra, eş güdümlü ve proaktif enerji politikaları ile dünya enerji ticaretinin merkezi olan Türkiye, geleceğin enerjisi konusunda doğacak inovatif etkileşimler için ideal ortamı ve programı hazırlamış, değerlerini ve deneyimlerini kendi vizyonuyla işleyerek dünyanın paylaşımına sunmuştur.