TÜRKİYE'NİN ENERJİSİ


Misyonumuz;


Enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına ve dünyaya en yüksek katkıyı sağlamak. 


Vizyonumuz;


Enerjide ve doğal kaynaklarda güvenli bir gelecek ile sürdürülebilir bir dünya için sinerjinin kaynağı olmak. 


Enerji Yaklaşımımız;


  • TEMİZ
  • YERLİ
  • YENİLENEBİLİR
  • SÜRDÜRÜLEBİLİR
  • VERİMLİ
  • PAYLAŞIMCI
  • GÜVENLİ
  • ADİL
  • BARIŞÇIL
  • İNSAN ODAKLI