ODAK


DOĞAMIZDA ENERJİ, ODAĞIMIZDA İNSAN VAR!


Türkiye; geleceğin enerjisini irdeleyen EXPO 2017 Astana buluşmasında, enerjinin adil paylaşımı ile dünya barışına sağlanacak katkıya odaklanır.

Enerji yaşamdır. Yaşamın varlığı topraklarımızda 12 bin yıl öncesine uzanır. Anadolu, kadim geçmişi ve coğrafyasıyla her dönem kültürlerin ve doğal zenginliklerin kaynağı olmuş ve enerjinin dönüşümünde öncü bir rol oynamıştır. Ülkemiz bugün de geleceğin dünyasını şekillendiren enerjilerin işlenmesine ve geleceğe kazandırılmasına katkı sunan “doğal kavşak” konumundadır.

Türkiye, enerji konusunu konumunun verdiği sorumlulukla ele alır; konsepti, mesajları, tematik içerikleri, etkinlikleri ve sahip olduğu genç nüfusunun sunduğu enerji ile dünya barışının, enerjinin adil paylaşımının, arz güvenliğinin, enerji tasarrufunun ve temiz-yenilenebilir enerjinin önemini vurgular.  

Dünya için enerji üssü olmanın yanı sıra eş güdümlü ve proaktif enerji politikaları ile dünya enerji ticaretinin merkezi olan Türkiye, geleceğin enerjisi konusunda doğacak inovatif etkileşimler için ideal ortamı ve programı hazırlamış, 
değerlerini ve deneyimlerini kendi vizyonuyla işleyerek dünyanın paylaşımına sunmuştur.

LOGO


GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİNDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEMİZ ENERJİYE

"Geleceğe güvenle gülümseyebilen, barışçıl, ‘pozitif enerji’mizle…"

Türkiye; EXPO 2017 Astana’da kullanacağı logosunda, “geleceğe güvenle gülümseyebilen, barışçıl ve pozitif enerjiyle dolu bir dünya” mesajı vermek üzere, güneşi ve temiz enerjiyi simgeleyen günebakan çiçeğine yer vermiştir.  


Logoda yer alan iç içe geçmiş iki daire, merkezi temsil etmektedir. Bu şekil aynı zamanda, Orta Asya Türklerine ait petrogliflerde güneş damgasıdır.  


Logo ayrıca, dışa açılan ok formundaki yaprakları ile insanlığın ve enerjinin merkezden dünyaya dağılımını simgeleştirir. 

TANITIM FİLMİ


“Enerji evrenin özüydü; herşey özden gelip öze dönerken gök kubbenin merkezinde insan vardı. İnsan yüzünü enerjinin kaynağına döndü ve ışığıyla gülümsedi, tıpkı bir günebakan çiçeği gibi...”

Geçmişten geleceğe, Türkiye’den Dünyaya

Kültürel Etkileşim

Türkiye, dünyayı etkilemiş büyük isimlerini ve kültürel değerlerini enerji konusuyla birleştirerek pavyona taşımış, geleceğin öğretilerine ışık tutmuştur:

İpek Yolu’ndan, enerji koridoruna, Anadolu’nun su değirmenlerinden, hidroelektrik santrallere, ilahi aşkın enerjisi ve barış özlemiyle yanan Mevlana’dan, insani yardımlarıyla dünyayı kucaklayan Türkiye’ye…

Geleceği kucaklayan vizyonu ve “barış için paylaş” bakış açısıyla dünyanın geleceği için enerjinin merkezi Türkiye…